Mengenal Lebih Dalam Sejarah Gendam

Mengenal Lebih Dalam Sejarah Gendam Sejarah gendam mungkin tidak banyak diketahui apalagi bagi mereka yang tidak berkecimpung dalam dunia gendam. Akan tetapi bagi sebagian kalangan yang sudah terbiasa dengan gendam mungkin sedikit mengetahui tentang sejarah ilmu gendam. Pada jaman dahulu pengajaran ilmu gendam sangat tertutup atau sangat dirahasiakan. Hanya sebagian orang tertentu saja yang boleh …

Continue reading →